Každý řidič je znalcem dopravních značek, ostatně podmínkou získání řidičského průkazu je znalost dopravního značení. Jeho role je ve světě dopravy nezastupitelná a je třeba ke značení přistupovat zodpovědně. Značky musí být vždy na svém místě včas a netýká se to jen značek, které jsou umístěny trvale. Jakmile začnou probíhat jakékoliv práce na silnici nebo když dojde k významnému poškození vozovky, je třeba místo vždy včas a řádně označit. Od toho je tu společnost TOP Znak s.r.o., která je specialistou na dopravní značení.

Dopravní značení si můžete koupit i pronajmout

Hledáte dopravní značení Praha nebo snad pro jinou lokalitu? Společnost vám zajistí dopravní značení po celém území České republiky. Mezi základní služby patří prodej a instalace dopravního značení. Na webu společnosti Topznak.cz naleznete eshop, kde se nachází široká nabídka dopravního značení a také celé škály příslušenství. Ať už je vaším cílem jakákoliv značka, v nabídce ji najdete. Když potřebujete pro svou obec zajistit trvalé značení, je třeba ho pořídit a nechat si ho od společnosti instalovat. Společnost montuje i demontuje svislé dopravní značení, zajistí celou realizaci, od výkopu až po osazení sloupku a montáž příslušné značky. Montáž se netýká jen značek, ale třeba také parkovacích sloupků, zábran, zpomalovacích a vodících prahů, baliset a další. Kromě montáže vám zajistí i demontáž. Na vozovce se však nesetkáme jen se svislým značením, ale také s vodorovným dopravním značením. Společnost vám obstará jeho kompletní realizaci.

Důležitou službou je krátkodobý i dlouhodobý pronájem dopravního značení. Společnost vám ho také dopraví na místo, osadí podle projektu DIO, bude ho každý den kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu. Po demontáží uvede vždy komunikaci do původního stavu.

Využít můžete také pronájem pracovní plošiny nebo návrh DIO. Inspirujte se kompletní nabídkou služeb přímo na webu společnosti.