Polovina lidské populace je dvojjazyčná. Zajímavé je, že pouze 25 % Američanů je schopno vést konverzaci v jiném jazyce.

Znalost dalšího jazyka má mnoho výhod v pracovním, i v soukromém životě. V dnešní době se již nikdo nepodivuje nad Evropanem, který hovoří plynně anglicky. Pokud stále v angličtině tápete, pomohou vám jazykové kurzy online. Kromě angličtiny své okolí oslníte znalostí i jiných jazyků, například španělštiny nebo němčiny.

Čím více jazyků umíte, tím chytřeji působíte

Znalost více než jednoho jazyka je spojena s lepším uvažováním, schopnostmi řešit problémy a kreativitou. Pomáhá také lidem řešit neznámé situace. Použití jiného jazyka má sklon oddálit nástup demence.

Máte větší šanci na úspěch

Jazykové vzdělávání podporuje akademické úspěchy.

Dvojjazyčnost prospívá zejména dětem s nízkými příjmy, pokud jde o jejich schopnost nasměrovat a soustředit pozornost na důležité věci.

Poskytuje profesní a kariérní výhody

Znalosti cizího jazyka jsou spojeny se zvýšením pracovních příležitostí. Téměř každá pracovní nabídka obsahuje podmínku znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Poskytuje širší přístup ke vzdělání a informacím

Pokud mluvíte jiným jazykem, můžete získat titul v jiné zemi, což může být levnější (nebo lepší) způsob, jak získat vysokoškolské vzdělání. Když nic jiného, přinejmenším vám to umožní lépe si užít studium v zahraničí a naučit se víc, než kdybyste mluvili pouze rodným jazykem.

Totéž platí, pokud jde o zpravodajská média. Lidé, kteří mluví pouze rodným jazykem, nemají přímý přístup ke zprávám a perspektivám v ostatních částech světa, kde převládají jiné jazyky.

Řešením jsou kurzy Praha online, kde nezáleží na tom, odkud jste. K výuce vám postačí chytrý telefon, tablet nebo notebook a stabilní připojení k internetu.