Pod tímto nadpisem se neskrývá nic jiného, než výhody, které skýtá daňový ráj. I když je offshore podnikání stejné, jako kterékoliv jiné, není zřízení offshore společnosti vůbec jednoduché a stejně tak možnost daňové optimalizace, která je s tímto podnikáním spojena. Jednotlivec ani firma nemá prakticky šanci zřídit offshore společnost vlastními silami.

Může však využít služeb specializované firmy Winston Wolfe & Co, která je registračním agentem licencovaným přímo vládou Spojených arabských emirátů a své sídlo má v Dubaji. Zde si její zkušení profesionálové za několik let vybudovali síť užitečných kontaktů jak mezi místními vládními, tak i nevládními institucemi, úřady a bankami. Díky těmto vztahům mohou pro zájemce vytipovat vhodnou zemi z hlediska jeho zaměření. Zájemcem je obvykle podnikatel, který se rozhodne ve vybrané zemi investovat a využívat místní jurisdikci.

Důvod k založení offshore společnosti

Především jsou to neúměrně vysoké daně, které zejména ve vyspělých západních zemích na jedné straně přispívají do státního rozpočtu, ale na druhé straně poněkud brzdí úspěšné firmy v jejich snaze prosazovat nové investiční záměry. Této skutečnosti využívají třetí (proto offshore) země, jejichž jednou z podmínek je, že zahraniční investor musí i nadále vyvíjet svou činnost ve své domovské zemi, ovšem svůj kapitál budou investovat právě v daňovém ráji. To je forma vyhovující oběma stranám. Třetí země si tak vylepšují svou ekonomiku a zahraniční investoři nemusejí ve svých zemích platit vysoké daně.

Zóny volného obchodu

V povědomí veřejnosti jsou vyhlášenými daňovými ráji některé karibské ostrovy, Seychely, ale také například Velká Británie, Švýcarsko nebo USA. V posledních letech je to právě v USA její stát Delaware na severovýchodě spojených států. Je znám svým liberálním obchodně-právním zákonodárstvím a poskytováním celé řady výhod pro zahraniční investory. Tato stále oblíbenější zóna volného obchodu je v současnosti využívána více než 250 společností, které jsou zde zaregistrovány. Jednou z výhod pro zahraniční podnikatele je, že při podnikání v tomto americkém státě nemusí podávat daňová přiznání. Mohou využívat výhod plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi státem Delaware a Českou republikou, jejímž předmětem je zamezení dvojího zdanění.